Gino Ameye

Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassene

Psychotherapie en begeleiding van angst, depressie en stemmingsstoornissen, traumabehandeling - EMDR, identiteits- en persoonlijkheidsstoornissen, slaap en eetstoornissen, ontwikkelings- en gedragsproblemen

Vorming (in de vorm van een lezing of een vorming op maat)

Intervisie/supervisie

Coaching (individueel, van teams, organisaties)

Praktijkadres: Gemeenteplein 10, 9090 Melle
Tel: 0496 18 13 69
E-mail:
Linkedin: Gino Ameye

tekening: Kurt Duyck
tekening - privé collectie

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie (1984-1989 aan de R.U.G.)
 • Therapieopleiding - postgraduaat 'Psychoanalytische psychotherapie' (1997-2000 aan de K.U.L.)
 • Opleiding E.M.D.R. (2010-2012 in Nederland)
 • Opleiding: 'Brief dynamic interpersonal therapy', een psychodynamisch behandeling bij depressie, driedaagse bij Alessandra Lemma, Mary Target en Peter Fonagy, november 2012
 • Participant in een intervisiegroepen rond psychotherapie bij kinderen en jongeren (via K.U.L., sinds 2006) en betreffende 'op mentaliseren gebaseerde behandelingen'.

Werkervaring

 • Sinds 2018 zorgmanager in Karus v.z.w., psychiatrisch centrum in Melle/Gent. Beleidsontwikkeling en begeleiding van de zorgtrajecten kinderen, jongeren, jongvolwassenen, moeder en baby, e.a.
 • Van 2018 t.e.m. 2020 onderzoeker aan Hogent, onderzoek 'Angst voor de schoolpoort', een kwalitatief onderzoek aangaande schoolweigering.
 • Onbezoldigd onderzoeker aan Hogent (sinds 2020 tot op heden).
 • Van 1998 tot 2018 werkzaam als psycholoog/therapeutisch verantwoordelijke in de Kaap, dienst kinder -en jeugdpsychiatrie, afdeling van Karus
 • Lector aan de Hogeschool Gent van 2002 tot 2006 (vak psychopathologie).
 • Zelfstandige praktijk sinds 2004 in Melle.

Lidmaatschap

 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (V.V.P.T.)
 • Erkenning bij de psychologencommissie en bij de mutualiteiten i.f.v. terugbetaling voor kinderen en jongeren.

Vorming

 • Vorming op maat voor teams of organisaties, gaande van het uitdiepen van bepaalde thema's (zoals hechting, mentaliseren, automutilatie, omgaan met agressie,...) tot het werken met casuïstiek. Dit kan zowel binnen begeleidingstehuizen, multifunctionele centra, ambulante organisaties.
 • Vorming aangaande ‘schoolweigering’, i.s.m. Hogent
 • Medewerker/lesgever aan de postgraduaatopleiding psychoanalytische therapie kinderen/jongeren – RUG.
 • Vorming voor Awel, themagericht of als onderdeel van de inscholing van vrijwilligers, alsook begeleiding van de organisatieontwikkeling van Awel.

Lezingen

 • Lezingen op internationaal congres 'School non-attendance' in Oslo, presentatie van de onderzoeksresultaten aangaande schoolweigering. (2019)
 • Lezingen/workshops op de congressen Kinder –en jeugdpsychiatrie (Brussel, Leuven en Gent)
 • Lezingen op studiedagen

Coaching en teambegeleiding

 • Intervisie en coaching van team/organisatie, soms samen met de collega's van spreekruimte.

Publicaties

 • 'Angst voor de schoolpoort', publicatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘angst voor de schoolpoort’ (2019-2020), terug te vinden op: https://www.hogent.be/projecten/angst-voor-de-schoolpoort
 • Met het artikel 'Wat als schoollopen niet meer lukt?' winnaar van de wetenschappelijke Deboutteprijs 2021 
 • 'Hoe ver is de ander in de verandering', in het tijdschrift Agora, september 2014, themanummer aangaande de veranderingen in de jeugdhulp.
 • 'Niet alles is af aan achttien', tijdschrift Agora, december 2010
 • 'Parentificatie: een klinische realiteit', in de reeks Psychoanalytisch Actueel, 2010
 • 'Residentiële opname, een antwoord op schoolweigering?' In boek 'Geduldig gereedschap', 2009
 • 'Angst voor de schoolpoort, diagnostiek en behandeling van schoolweigering' in Neuron, 2008
 • Recensie over het boek 'Het autistische kind, de baby en de semiotiek' van Pierre Delion, in het Tijdschrift voor Psychologie, 2008
 • 'Normaal begaafde kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis', in Psychiatrie en Verpleging, september 2003