Praktijk met ervaring

Spreekruimte is een groepspraktijk waar vier ervaren therapeuten (drie klinisch psychologen en één maatschappelijk werkster) kinderen, jongeren en volwassenen ontmoeten met een breed scala aan psychische klachten en problemen.

Wij zijn psycho-analytisch en systemisch-contextueel geschoold en hebben allen een zeer ruime praktijkervaring opgebouwd in de geestelijke gezondheidszorg. In onze spreekruimte kan u terecht voor psychotherapie, vorming, coaching, supervisie en intervisie.

Daarnaast kan je in Spreekruimte terecht voor logopedie. De logopediste Anaïs Ameye ontvangt er kinderen, jongeren en volwassenen voor articulatieproblemen, leer– en taalproblemen, huiswerkbegeleiding.

tekening: Kurt Duyck
tekening - privé collectie

Psychotherapie

Doelgroepen

Kinderen en jongeren

Bedplassen, slaapproblemen, eetproblemen, angst (fobie, faalangst, schoolweigering) psychosomatische klachten, stotteren, autisme, ADHD, leerproblemen, agressie en andere gedragsproblemen, depressie en suïcidaliteit, trauma, dwang, identiteitsproblemen

Volwassenen

Depressie, burn-out, fobie, dwang, relationele problemen, rouw, psychosomatische klachten, autisme, persoonlijkheidsproblemen

Relatie- en gezinstherapie

Relatieproblemen, gezinsproblemen

Vorming

Met spreekruimte bieden we een antwoord op de toenemende vraag naar vorming en opleiding en willen we onze praktijkervaring delen.

Het aanbod aan vorming kan op verschillende manieren: in de vorm van een lezing of voordracht, een workshop of een vorming op maat (van een team, organisatie) of als gastdocent aan een onderwijsinstelling.

Een greep uit de vormingen van de voorbije jaren:

  • Gastcolleges voor de postgraduaatopleiding voor kinderen en jongeren binnen de vakgroep 'psychoanalyse' van de UGent. (Gino Gevaert en Gino Ameye)
  • Psychische en psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren (opleiding van 2 dagen) (Sabine Van den Berge en Gino Ameye. Wordt ook op maat van een team gegeven, organisatie via Informant)
  • Lezingen in het Universitair Centrum Sint-Jozef te Kortenberg en Kliniek St.-Jozef te Pittem (Gino Gevaert en Gino Ameye)
  • 'Angst voor de schoolpoort' – voordracht en workshops i.v.m. schoolweigering (Sabine Van den Berge en Gino Ameye).

Coaching

Individuele - en teamcoaching

Coaching kan zowel naar individuen bij levenskeuzevragen (professioneel, relationeel) als naar teams. Bij teamcaoching is een voorafgaande screening is mogelijk, waar na het bespreken van de analyse, afspraken gemaakt worden over de frekwentie en de duur van de coaching.

Debriefing

Debriefing, individueel of in groep, is een specifieke vorm van vroegtijdige psychologische interventie die snel na een schokkende gebeurtenis volgt.

Intervisie en supervisie

Begeleide intervisie is een professioneel begeleid gesprek met collega's of mensen uit hetzelfde vakgebied.
De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en bespreken casus- of teamgericht vaak persoonlijke zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen.

In individuele- of teamsupervisie wordt de nadruk gelegd op wat er bij jou gebeurt in interactie met je cliënten en collega's.
Door supervisie krijgen we meer zicht op mechanismen van overdracht en tegenoverdracht: wat zien we bij de ander en wat is mijn stuk?