Coaching


Individuele - en teamcoaching

Coaching kan zowel naar individuen bij levenskeuzevragen (professioneel, relationeel) als naar teams. Bij teamcaoching is een voorafgaande screening is mogelijk, waar na het bespreken van de analyse, afspraken gemaakt worden over de frekwentie en de duur van de coaching.

Debriefing

Debriefing, individueel of in groep, is een specifieke vorm van vroegtijdige psychologische interventie die snel na een schokkende gebeurtenis volgt.

 

Intervisie en supervisie

Begeleide intervisie is een professioneel begeleid gesprek met collega's of mensen uit hetzelfde vakgebied.
De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en bespreken casus- of teamgericht vaak persoonlijke zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen.

In individuele- of teamsupervisie wordt de nadruk gelegd op wat er bij jou gebeurt in interactie met je cliënten en collega's.
Door supervisie krijgen we meer zicht op mechanismen van overdracht en tegenoverdracht: wat zien we bij de ander en wat is mijn stuk?